Nghệ thuật xem tướng số bằng tay: Lòng bàn tay

Xem tướng tay: Lòng bàn tay Lòng bàn tay có nhiều chỉ gò nổi cao là người hay lo nghĩ, suy tính. Lòng bàn tay trũng là có điềm xấu, thiếu can trường tranh đấu, thiếu kiên nhẫn, khó thắng vận thời. Cho vay thường bị giựt. Lòng bàn tay phẳng lỳ, không có gì nổi rõ là người dửng dưng,

Nghệ thuật xem tướng số bằng tay: Các ngón tay