phòng khách theo phong thủy

Ti vi, máy tính nên đặt ở chỗ nào trong nhà ?

Nên đặt máy tính, ti vi ở đâu trong nhà? Không riêng gì sắp xếp đồ đạc trong nhà, mà hầu như mọi giải pháp phong thuỷ đều xuất phát và sáng tạo, biến đổi linh hoạt trên cơ sở của thuyết âm dương – ngũ hành trong triết học cổ phương Đông. Lưu ý ngũ hành không phải là ngũ chất, chữ hành được