ý nghĩa các số

Một số ý nghĩa phong thủy và thực tiễn về các con số mà dân chơi số đẹp phải biết

Một số ý nghĩa về các con số mà dân chơi số đẹp cần biết Ngoài ra còn một số quan niệm về các con số mà dân số đẹp cần biết 9: đẹp, số này thì miễn bàn.9 là con số tận cùng của dãy số 0-9 vĩnh cửu trường tồn. 8: “phát” –> đẹp. Nhưng những người làm cơ quan nhà nước hơi sợ một chút vì nó